Hľadáme priestory | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

Hľadáme voľné priestory

Poloha

 • V obciach nad 3.000 obyvateľov.
 • V obchodných centrách, na peších zónach, na námestiach, na obchodne frekventovaných uliciach (predajňa vedľa predajne), pri zastávkach MHD, pri poštách atď.
 • V okolí ponúkaného priestoru môžu byť konkurenčné drogistické reťazce, alebo iné drogistické predajne. Každú takúto ponuku budeme posudzovať s prihliadnutím k miestu a konkurencii. Za konkurenciu nepovažujeme diskontné potravinárske reťazce.
 • Preberáme prázdne (uvoľnené) priestory, alebo priestory, kde niekto prevádzkuje drogistický, alebo iný obchod a rozhodol sa, že skončí.

Predajná plocha a typ predajne

 • Uprednostňujeme samoobslužný typ predajní s malým pultom drahších vôní a kozmetiky. Hlavné ťažisko nášho sortimentu spočíva v predaji klasického drogistického tovaru a technickej drogérie.
 • Minimálna predajná plocha samoobslužnej predajne je 150 m2, optimálna plocha je 200-250 m2.

Skladová plocha

 • Vzhľadom k možnostiam dovozu tovaru našimi dodávateľmi, nám stačia minimálne skladové priestory (na letákový tovar), veľkosť skladového priestoru je pre oba typy predajní od 10 m2 do max. 1/2 veľkosti predajnej plochy, skladová plocha je súčasťou nebytového priestoru, v ktorom je aj predajňa. Ako skladový priestor nemôže byť pivnica, pôjd, popr. miestnosť inde, ako je predajňa.

Vchody a východy

 • Predajňa musí mať vchod a východ pre zákazníkov. Vchod a východ môže byť spoločný.
 • Vchod a východ musí byť súčasťou predajne,
 • vchod a východ nesmie ústiť do priechodov (iba vo výnimočných prípadoch áno, pokiaľ je priestor v zaujímavej lokalite, napr. pešia zóna), alebo na dvor,
 • vchod a východ musí mať možnosť byť uzamykateľný minimálne 2 zámkami, z toho 1 bezpečnostným, alebo podľa požiadaviek poisťovne.
 • predajňa by mala mať zadný vchod pre zásobovanie (nie je ale bezpodmienečne nutný), aby nebola narušená prevádzka predajnej plochy pri príjme tovaru.

Výklady a reklamné pútače

 • každá predajňa musí mať minimálne 1 výklad,
 • výklad musí byť súčasťou nebytového priestoru, kde je umiestená aj predajňa,
 • výklad musí byť spôsobilý pre aranžovanie tovaru a musí byť osvetlený,
 • nad priestorom by mal byť reklamný pútač, ktorý využijeme pre MO formát TETA. Pokiaľ pútač nie je, využijeme pre MO formát TETA výklady a vstupné dvere.

Nájomné

 • nájomné platíme mesačne, alebo štvrťročne,
 • nájomné platíme bankovým prevodom,
 • výška nájomného záleží na atraktivite ponúkaného priestoru a jeho veľkosti. Každú ponuku posudzujeme individuálne.

Doba nájmu

 • nájomné zmluvy uzatvárame na dobu neurčitou s výpovednou lehotou 3-12 mesiacov, alebo výnimočne na dobu určitú, pokiaľ sú k tomu vytvorené vhodné podmienky (veľkosť mesta, naše zastúpenie v meste).

Vybavenie, príslušenstvo

 • predajňa musí byť ďalej vybavená menšou kanceláriou, alebo iným osvetleným priestorom, vhodným pre prácu vedúceho,
 • potrebujeme samostatnú telefónnu linku, pripojenú na digitálnu ústredňu,
 • predajňa musí mať vlastné sociálne zariadenie, ktoré je v súlade s požiadavkami hygienickej stanice,
 • kúrenie v predajni nesmie byť na tuhé palivo,
 • v prípade, že priestor nie je skolaudovaný pre predaj drogérie, nesie vynaložené náklady na úpravy priestoru majiteľ nebytového priestoru,
 • podlaha musí byť bezprašne upravená buď dlažbou, alebo linoleom a to aj v sklade.
 • v prípade, že je predajňa v pamiatkovo chránenom objekte, poskytne majiteľ objektu spolupráci pri schválení našej propagácie (rovnaké farby loga vo výkladoch a umiestenie reklamného panelu na objekte) na stavebnom a pamiatkovom odbore MÚ.