Ochrana osobných údajov | Teta drogérie eshop

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Všeobecné informácie

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi (podrobné informácie) a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke (www.tetadrogerie.sk). Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Tieto informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia sú určené pre Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len ako „dotknutá osoba“). Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame v pozícii prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť Teta drogérie SR s. r.o., so sídlom: Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, IČO: 35 694 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29286/N (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „Teta drogérie“).

Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje ktoré nám poskytnete

Pre objednanie tovaru z našej webovej stránky je potrebné, aby sme o Vás mali nasledovné informácie:

 • Vaše meno a priezvisko
 • adresu, na ktorú Vám bude objednaný tovar doručený
 • Vašu e-mailovú adresu
 • Kontaktné telefónne číslo.

Tieto informácie sú pre nás dôležité z dôvodu, aby sme Vám vedeli objednaný tovar správne doručiť, a aby sme Vás vedeli informovať o vybavení Vašej objednávky, preto sú tieto osobné údaje zadávané povinne pri každej Vašej objednávke.

Pre účely uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy, ako aj na účel plnenia našich zákonných povinností je tiež nevyhnutné, aby sme poznali o Vás tieto Vaše osobné údaje:

 • Váš dátum narodenia;
 • údaj o Vašom štátnom občianstve
 • údaj o identifikácii Vášho bankového spojenia (pri využití bezhotovostných platieb za tovar)

Ak prejavíte záujem sa registrovať v našom e-shope Teta drogérie, spracovávame o Vás aj tieto ďalšie osobné údaje:

 • adresa Vášho bydliska
 • Váš telefonický kontakt (telefónne číslo)
 • údaj o Vašich objednávkach urobených počas trvania Vašej registrácie, ktorý zahŕňa: dátum Vášho nákupu, čas Vášho nákupu, identifikácia Vami zakúpeného tovaru (číslo tovaru, EAN, slovný popis), počet Vami zakúpených kusov (položiek) tovaru, celková cena za položku

Osobné údaje tretích osôb

V prípade, ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb (napr. v prípade, ak je tretia osoba oprávnená vyzdvihnúť Vami objednaný tovar, reklamovať Vami objednaný tovar a pod.) je Vašou povinnosťou informovať tretiu osobu o týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov tak, aby sa s týmito Informáciami o spracúvaní osobných údajov mohla oboznámiť.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame automaticky (prevádzkové údaje)

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať rôzne prevádzkové informácie ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. S cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby môžeme spracovávať aj informácie o Vašej činnosti našej webovej stránke, čiže najmä na aké odkazy na našich webových stránkach kliknete, a aké produkty ste si zobrazovali na našej webovej stránke. Všetky informácie spracovávané s cieľom ponúknuť Vám kvalitnejšie služby sú anonymizované.

Cookies

Medzi automaticky spracovávané informácie patria aj Cookies. Informácie o Cookies sú dostupné tu.

Spôsob používania cookies

Na začiatku každej návštevy nášho e-shopu, uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo viacero súborov cookies. Cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy nášho e-shopu.

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním súborov cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve nášho e-shopu. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, preto aj bez jeho poskytnutia môžete stále navštevovať a používať náš e-shop, avšak vtedy len v rozsahu, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich webovej stránky a webových služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.

Súhlas s používaním cookies

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas a jeho rozsah nám udelíte pri návšteve nášho e-shopu a v závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača vždy po uplynutí nastavenej doby alebo po jeho každom ďalšom spustení. Súbory cookies si okrem toho môžete aj po udelení súhlasu vymazať z Vášho zariadenia buď prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára vo Vašom zariadení, a to aj v závislosti od druhu Vášho internetového prehliadača a úrovne prístupu (oprávnení) k príslušnému adresáru.

Správu súborov cookies a príslušné oprávnenia si môžete nastaviť osobitne v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch nájdete priamo na webových stránkach konkrétnych poskytovateľov internetových prehliadačov:
Nastavenia cookies pre Google Chrome.
Nastavenia cookies pre Safari (Apple).
Nastavenia cookies pre Mozilla Firefox.
Nastavenia cookies pre Microsoft Edge.
Nastavenia cookies pre Opera.

Ak vymažete alebo zakážete (nepovolíte) cookies, môže sa stať, že Vám webová stránka nemusí zobraziť alebo ponúknuť niektoré svoje časti alebo funkcionality.

Na aký účel zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje

Kúpa tovaru

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame predovšetkým za účelom riadneho vybavenia Vašej objednávky a doručenia Vami objednaného tovaru (ďalej aj ako „Účel kúpy tovaru“). Vaše osobné údaje nám zároveň umožňujú informovať Vás aj v prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie, napr. nie je možné Vám doručiť objednaný tovar a pod.

Návšteva webových stránok e-shopu a registrácia v e-shope

Vaše osobné údaje spracovávame aj vtedy, ak navštívite webové stránky nášho e-shopu Teta drogérie. Vtedy spracovávame o Vás prevádzkové údaje a Cookies.

Ak sa tiež registrujete v našom e-shope Teta drogérie, čiže si u nás vytvoríte Vaše registračné konto, potom aj bez Vášho výslovného súhlasu:

 1. spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia konta, údaje o Vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite prostredníctvom Vášho konta), aby sme Vám umožnili používať Vaše konto v našom e-shope Teta drogérie na zmluvnom základe, ktorý vznikne Vašou úspešnou registráciou v našom e-shope Teta drogérie. Tieto Vaše osobné údaje používame po dobu existencie Vášho konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť,
 2. spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenie konta, údaje o Vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite prostredníctvom Vášho konta, alebo aj mimo Vášho konta jednotlivou objednávkou) a údaje o Vašej činnosti na webových stránkach nášho e-shopu, aby sme podľa získaných údajov mohli zlepšiť pre Vás poskytovanie našich služieb (skvalitnenie nákupov, zisťovanie Vašej spätnej väzby), čo je naším oprávneným záujmom.

Pre účel registrácie Vaše osobné údaje používame po dobu existencie Vášho registračného konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť námietku.

Zákaznícky servis

Vaše osobné údaje nám zároveň umožňujú skvalitňovať naše služby, najmä reagovať na akékoľvek Vaše požiadavky či iné dopyty (ďalej aj ako „Účel zákazníckeho servisu“). Vtedy Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme Vám odpovedali alebo aby sme Váš dopyt vyriešili iným spôsobom smerom k Vašej spokojnosti. Pri riešení Vašich požiadaviek či iných dopytov je niekedy potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným subjektom (napr. prepravcom tovaru, výrobcom tovaru a pod.).

Marketingová činnosť

Vami poskytnuté osobné údaje nám zároveň poskytnú informáciu za účelom doručovania našich obchodných ponúk (marketingovej komunikácie) našim zákazníkom (ďalej aj ako „Účel marketingu“).

Na základe Vašich očakávaní Vám budeme zasielať našu marketingovú komunikáciu, a to e-mailom, SMS správou, prípadne inou formou pri nedostupnosti služieb e-mailu a krátkych textových správ (SMS). Tieto informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na Účel marketingu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete odhlásiť tak, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu vytvoreného pri registrácii alebo vyplníte kontaktný formulár alebo nás budete telefonicky kontaktovať na tel. čísle 037 / 3211 211.

Uplatňovanie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právom chránených záujmov (napr. v prípade neuhradenia dlžnej sumy). Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely kontrol zo strany orgánov verejnej správy, prípadne plnenia súvisiacich povinností uložených orgánmi verejnej správy.

Dodržiavanie zákonných povinností

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame aj za účelom plnenia našich právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory (ďalej aj ako „Účel zákonných povinností“).

Zákonný základ spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracovávame už pred uzatvorením zmluvy o Vami vybranom tovare (vypĺňanie objednávky), ako aj pre samotné uzatvorenie zmluvy o Vami objednanom tovare. Po uzatvorení zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje pri doručovaní tovaru a jeho fakturácii alebo aby sme mohli iným spôsobom plniť naše zmluvné povinnosti voči Vám (napr. plnenie osobitných požiadaviek zákazníka na balenie, prevzatie tovaru a pod.). V rámci tohto základu spracúvame Vaše osobné údaje pri fakturácii a doručovaní tovaru.

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracovávame a používame aj na to aby sme Vám vedeli poskytnúť zaujímavý obsah. Na základe oprávneného záujmu spracovávame predovšetkým osobné údaje spracovávané automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e–mailové a sms správy.

Marketingový súhlas

Na Účel marketingu spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli osobitným spôsobom pri vyplnení registračného formulára. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Plnenie zákonných povinností

Na Účel zákonných povinností, predovšetkým k riadnemu vedeniu účtovníctva, vystavovaniu a doručovaniu faktúr, ako aj pre plnenie daňových a odvodových povinností v rámci našej podnikateľskej činnosti pre Vás spracovávame Vaše osobné údaje v minimálnom možnom rozsahu, v akom sú nevyhnutne potrebné na plnenie našich zákonných povinností.

Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

V niektorých prípadoch je potrebné, aby sme Vaše osobné údaje poskytli tretím osobám, ktoré pre Vás:

 • Doručujú tovar, dopravcovi ktorý Vám doručuje tovar poskytujeme Vaše osobné údaje v rozmedzí v ktorom sú nevyhnutné na správne doručenie Vami objednaného tovaru. Tieto osobné zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom Vás bude dopravca kontaktovať a sumu ktorú je potrebné za objednaný tovar uhradiť (len v prípade, ak suma za tovar nebola uhradená vopred). Naším partnerom na doručovanie Vami objednaného tovaru je spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217 (podrobné informácie).
 • Realizujú platby platobnými kartami, Vaše platobné údaje o platobných kartách, ktorými ste zakúpený tovar uhradili, naša spoločnosť nezbiera. Údajmi o Vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána eCard od VÚB Banky (podrobné informácie).
 • Orgány verejnej moci, Vaše osobné údaje sme povinní odovzdať orgánu verejnej moci v prípade, ak nám takú povinnosť ukladá právny poriadok alebo nariadi príslušný štátny orgán. Vaše osobné sme oprávnení odovzdať tretej osobe (napr. advokátovi) aj v prípade uspokojenia našich práv z neuhradených pohľadávok, ktoré voči nám máte.

Na niektoré účely poskytujeme Vaše osobné údaje tretím osobám len ak je to nevyhnutné pre riadny priebeh našej činnosti: a) Vaše osobné údaje spracúvame na Účel marketingu len interne v rámci našej spoločnosti, a to formou e-mailového listu. Vaše osobné údaje určené na účel doručovania našich obchodných ponúk neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, s výnimkou našich poskytovateľov IT služieb, ktorí potrebujú mať prístup k informačnému systému, ktorý Vaše osobné údaje spracúva. Poskytovatelia IT služieb sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov;

Vaše osobné údaje spracúvané na Účel marketingu nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

 1. Vaše osobné údaje na Účely kúpy tovaru spracovávame po dobu vybavenia objednávky, ako aj po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
 2. Vaše osobné údaje na účel registrácie v našom e-shope Teta drogérie spracovávame po dobu trvania Vašej registrácie.
 3. Vaše osobné údaje používame na Účel marketingu po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie, resp. po dobu, po ktorú je možné Vám doručovať podľa Vašich osobných údajov naše obchodné ponuky. V prípade odvolania Vášho súhlasu bezodkladne zlikvidujeme Vaše osobné údaje na Účel marketingu, okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje budú potrebné na Účel vernostného programu, ale aj v tom prípade Vám už vôbec nebudeme posielať naše obchodné ponuky.
 4. Doba spracovania osobných údajov na účely cookies je dostupná v časti Cookies.
 5. Vaše osobné údaje používame na Účel zákonných povinností najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k Vašej objednávke.
 6. Vaše osobné údaje na účel uplatňovania práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej správy spracovávame počas trvania premlčacej doby 3 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Vaše osobné údaje spracovávame na tento účel najmä s cieľom ochrany právnych nárokov a kontroly riadneho poskytovania našich služieb.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov na Účel marketingu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nebudeme môcť doručovať naše obchodné ponuky.
 2. Poskytnutie Vašich osobných údajov na Účel kúpy tovaru je nevyhnutné na to, aby sme mohli vybaviť a doručiť Vašu objednávku (aby ste si mohli kúpiť tovar).
 3. Poskytnutie Vašich osobných údajov na účel registrácie v našom e-shope Teta drogérie je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vás nemôžeme registrovať v našom e-shope Teta drogérie, a teda Vám vytvoriť a spravovať Vaše registračné konto.

Vaše práva k Vašim osobným údajom

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov na Účel marketingu môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu Teta drogérie SR s.r.o., oddelenie eshop, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, v nastavení profilu užívateľa stránky eshopu www.tetadrogerie.sk, elektronicky na e-mailovú adresu eshop@tetadrogerie.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Teta drogérie SR s.r.o., oddelenie eshop, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, na ktoré ste nám udeľovali súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje sú najmä Vaše. Preto máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov

Pomýliť sa môže každý. Preto máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Niekedy nemusia byť už Vaše osobné údaje využiteľné. Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na Účel marketingu, Účel vernostného programu a na Účel kúpy tovaru, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zaslaním písomnej žiadosti na adresu Teta drogérie SR s.r.o., oddelenie eshop, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, elektronicky na e-mailovú adresu eshop@tetadrogerie.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Teta drogérie SR s.r.o., oddelenie eshop, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok nižšie uvedeným postupom.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práv môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Teta drogérie SR s.r.o., oddelenie eshop, Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky, na webovom sídle www.tetadrogerie.sk formou kontaktného formulára, elektronicky na e-mailovú adresu eshop@tetadrogerie.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u (potrebné uviesť miesto centrálneho príjmu zásielok prevádzkovateľa ako celku) (bude doplnená kontaktná osoba spoločnosti klienta. Odporúčame Vám každú Vašu žiadosť formulovať presne, zrozumiteľne, prehľadne a vecne, prispievate tým k zjednodušeniu našej komunikácie a spolupráce s Vami.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu kontaktnú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.

Kontaktný formulár

Zadajte text na obrázku