Smac express na vodný kameň 650 ml | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

Smac express na vodný kameň 650 ml

Kód: 203743
Tovar už nie je v ponuke
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Dokonale odstraňuje vodný kameň a vďaka svojmu zloženiu pomáha vytvárať ochranný štít proti jeho novému usadzovaniu. Vytvorí penu, ktorou možno cielene zasiahnuť miesto zasiahnutej vodným kameňom.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Nenechávajte pôsobiť dlhšie ako 5 minút. Nepoužívajte na mramor, prírodný kameň, hliník, striebro, zlato, meď, mosadz, smalt, maľované, lakované alebo poškodené povrchy, elektrické zariadenia, sklo zdobené sieťotlačou alebo pieskovaním. V prípade pochybností vyskúšajte najskôr na skrytom mieste.
POZOR. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobré vetranom priestore. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc a starostlivosť.
Obsahuje 3% kyseliny mravčej.
Zloženie

Zloženie

648/2004 / ES (www.boltondet.com): < 5% neiónové povrchovo aktívne látky Obsahuje tiež parfumy