WC Net Professional odstraňovač vlasov z odpadu 1000 ml | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

WC Net Professional odstraňovač vlasov z odpadu 1000 ml

Kód: 278101
529
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
1LIT (Cena za 1 LIT = 5,29 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

WC Net Professional odstraňovač vlasov z odpadu
- Zaručene uvoľní:
- Vďaka svojmu špecifickému zloženiu je mimoriadne účinný, uvoľňuje odpad upchatý vlasmi.
- Pôsobí už za 15 minút.

- Látky chrániace potrubie:
- Pomáhajú chrániť potrubie a predchádzať škodám spôsobených vápenatými usadeninami.

Odstraňuje základné druhy zvyškov, ktoré spôsobujú upchatie odtoku v kúpeľni
- vlasy, telesný tuk, krémy, tuhé dezodoranty, penové tužidlá, pasty na zuby, gély na holenie...
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte uzamknuté. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Tel.: 02/ 54 77 41 66 non stop.
Zloženie

Zloženie

voda, chlórnan sodný, hydroxid sodný, oxid alkyldimetylamínový, laurát sodný, kremičitan sodný, polyakryláty, oxid alkyldimetylamínový C12-16, farbivá