Sanytol dezinfekcia na prádlo s vôňou bielych kvetov 1 l | Teta drogérie eshop

Sanytol dezinfekcia na prádlo s vôňou bielych kvetov 1 l

Kód: 205924
549
469
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
1LIT (Cena za 1 LIT = 4,69 €)
Cena platí do 22.03.2023
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Počas prania pri nízkych teplotách sa bielizeň vyperie, ale nie je vydezinfikovaná. Sanytol ničí pri všetkých teplotách baktérie, vírusy, plesne, zvyšky pracieho prášku a vodného kameňa a zanecháva úžasný pocit sviežosti. Určený na biele aj farebné textílie, neobsahuje chlór, ani zložky, ktoré by mohli narušiť vlákna či farbu textílie.

Odstraňuje 99,9%*
*Trojitý účinok: baktericídny podľa normy EN 1276 (5 min) proti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae; fungicídny podľa normy EN 1650 (10 min) proti Candida Albicans, Aspergillus niger; virucídny podľa normy EN 14476 (10 min) proti Virus Influenza A H1N1. Baktericídna a fungicídna aktivita je preukázaná a kontrolovaná akreditovaným laboratóriom.

Informácie o značke

Sanytol, expert na dezinfekciu bez chlóru

Skladovanie

Pri izbovej teplote

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

UPOZORNENIE: Pred použitím čítajte priložené pokyny. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Dodržujte pokyny na pranie uvedené na etiketách odevov. Pri bežnom použití nehrozí nebezpečenstvo pre septiky.

POZOR: H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Tel.: 02/54774166 (24 h denne). P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P306+P360 PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

Reg. č.: bio/1645/D/16/CCHLP.
Zloženie

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AL, kvapalina) didecyldimethylamonium chlorid 27000 mg/kg, < 5% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy (benzyl salicylate), 2-methyl-4-isothiazolin-3-one(MI), 2-phenoxyethanol, Bronopol (INN), 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol

Zákazníci tiež kupujú