Sanytol dezinfekcia na prádlo s vôňou bielych kvetov 500 ml | Teta drogérie eshop

Sanytol dezinfekcia na prádlo s vôňou bielych kvetov 500 ml

Kód: 189257
369
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,50LIT (Cena za 1 LIT = 7,38 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Počas prania pri nízkych teplotách sa bielizeň vyperie, ale nie je vydezinfikovaná. Sanytol aj pri nízkych teplotách ničí baktérie, vírusy a plesne a zanecháva úžasný pocit sviežosti. Určený na biele aj farebné textílie, neobsahuje chlór, ani zložky, ktoré by mohli narušiť vlákna či farbu textílie.

Odstraňuje 99,9%*
*Trojitý účinok: baktericídny podľa normy EN 1276 (5 min) proti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae; fungicídny podľa normy EN 1650 (10 min) proti Candida Albicans, Aspergillus niger; virucídny podľa normy EN 14476 (10 min) proti Virus Influenza A H1N1. Dezinfekčná účinnosť je overená a kontrolovaná akreditovaným laboratóriom.

Informácie o značke

Sanytol, odborník na dezinfekciu
Už viac ako 20 rokov vám SANYTOL ponúka svoj inovatívny rad výrobkov určených na hygienu domácnosti, bielizne aj rúk, aby vám pomohol udržať vašu domácnosť zdravú a čistú.
Značka SANYTOL dnes ponúka širokú paletu účinných a praktických riešení na upratovanie a dezinfekciu: od Dezinfekcie na bielizeň cez Čistič usadenín v kúpeľni, Odmasťovač kuchyne až po Dezinfekčný gél bez oplachovania. Určite nájdete výrobok zodpovedajúci vašim potrebám, najmä vtedy, keď sa rodina neustále rozrastá!

Skladovanie

Pri izbovej teplote

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

UPOZORNENIE: Pred použitím čítajte priložené pokyny. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Dodržujte pokyny na pranie uvedené na etiketách odevov. Pri bežnom použití nehrozí nebezpečenstvo pre septiky.

POZOR: Obsahuje didecyldimethylamonium chlorid. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM: Tel.: 02/54774166 (24 h denne). P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

Reg. č: bio/1645/D/16/CCHLP.
Zloženie

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AL, kvapalina) didecyldimethylamonium chlorid 27000 mg/kg, < 5% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy (benzyl salicylate), 2-methyl-4-isothiazolin-3-one(MI), 2-phenoxyethanol, Bronopol (INN), 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol