TRESemmé lak 250 ml Extra Hold | Teta drogérie eshop

TRESemmé lak 250 ml Extra Hold

Kód: 223634
Tovar už nie je v ponuke
Podrobné informácie
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže spôsobiť podráždenie. V prípade kontaktu s očami, vypláchnite ich vodou.

UPOZORNENIE: Zabráňte priamemu vdychovaniu. Používajte len v krátkych dávkach v dobre vetrateľných priestoroch, zabráňte dlhotrvajúcej aplikácii. Nepoužívajte na iné než určené účely. Nesprejujte v blízkosti očí. Nepoužívajte na poškodenú pokožku. Prestaňte používať, ak sa objaví začervenanie alebo podráždenie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zmes je horľavá kým nie je suchá.

Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól.
Zloženie