Coccolino Care prací gél 60 PD farebné oblečenie | Teta drogérie eshop

Coccolino Care prací gél 60 PD farebné oblečenie

Kód: 227904
1199
899
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
60PD (Cena za 1 PD = 0,15 €)
Cena platí do 26.03.2023
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Coccolino Care Farebné oblečenie
TEKUTÝ PRACÍ PRÍPRAVOK
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
Zloženie