Pur čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu Secret of Chef Lemon 750 ml

Kód: 236880
199
159
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,75 LIT (Cena za 1 LIT = 2,12 €)
Cena platí do 03.07.2022
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Objavte účinnú odmasťovaciu silu Pur Secrets of Chef s novo vyvinutým zložením! Pur so samoodmašťovacím zložením nadvihne mastnotu rýchlejšie a ľahko bez nutnosti intenzívneho drhnutia. *
Poskytuje lesk a viac peny a navyše je účinný proti nepríjemnému zápachu.
S jedinou fľašou Pur dokážete umyť tisíce riadu. **
Nový Pur Secrets of Chef 5+ čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu so samoodmašťovacím efektom - sám rozpúšťa mastnotu!
* V porovnaní s predchádzajúcim Pur zložením.
** Na základe umývania 27 klasických, bežne znečistených kusov riadu odporúčanou dávkou 5ml / 5l na jedno umývanie s fľašou Pur Power.

Nové zloženie nadvihuje mastnotu rýchlejšie a ľahko bez nutnosti intenzívneho drhnutia *
* V porovnaní s predchádzajúcim Pur zložením.

Tisíce čistého riadu s jedinou fľašou! *
* Na základe umývania 27 klasických, bežne znečistených kusov riadu odporúčanou dávkou 5ml / 5l na jedno umývanie s fľašou Pur Power.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

PUR SECRETS OF THE CHEF.
Prostriedok na ručné umývanie riadu. Pozor. Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
Zloženie

Zloženie

5 - 15 % aniónové tenzidy; < 5 % neiónové tenzidy; Parfum (citral, limonene, linalool); Benzisothiazolinone; Methylisothiazolinone