Pur čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu Secret of World Fig & Pomegranate 750 ml

Kód: 236869
199
159
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,75 LIT (Cena za 1 LIT = 2,12 €)
Cena platí do 03.07.2022
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Objavte exotickú vôňu Pur Secrets of World - Pur čistiaci prostriedok na ručné umývanie riadu so silným odmasťovacím zložením. Zažite sviežu a exotickú vôňu fíg a granátového jablka vo vašej kuchyni.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

PUR SECRETS OF THE WORLD.
Prostriedok na ručné umývanie riadu. Pozor. Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
Zloženie

Zloženie

5 - 15 % aniónové tenzidy; < 5 % neiónové tenzidy; Parfum (limonene); Benzisothiazolinone; Methylisothiazolinone