Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop

Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml

Kód: 205925
629
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,15LIT (Cena za 1 LIT = 41,93 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Sanytol, expert v dezinfekcii bez chlóru, vyvinul dezinfekčný prostriedok do obuvi, ktorý odstraňuje mikróby, baktérie, plesne a vírusy, ktoré spôsobujú zápach a ochorenia kože nôh. Jeho unikátne zloženie pohlcuje pachy a dezinfikuje do hĺbky. Zanecháva príjemný pocit sviežosti. Odstraňuje okrem iného patogény, ktoré spôsobujú: plesne, bradavice, mykózy tzv. Atletická noha ...
Tento výrobok má trojaký účinok: baktericídny podľa normy EN 13697 (5min), fungicídny podľa normy EN 13697 (15min), virucídny podľa normy EN 14476 (30min).

Informácie o značke

Sanytol, expert na dezinfekciu bez chlóru

Skladovanie

Pri izbovej teplote

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

NEBEZPEČENSTVO: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára: 00421-(0)2-547-741 66. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nepožívať. Nevdychujte pary.
Reg. Č: bio/1215/D/16/CCHLP.
Zloženie

Zloženie

Biocídna účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol: 4g/kg, Biocídna účinná látka (PT2/AE): ethanol 306,5 g/kg, >30% alifatické uhľovodíky, dezinfekčné prostriedky, Parfumy (linalool, hexyl cinnamal, d-limonene)

Zákazníci tiež kupujú

Pedik spray na nohy antiperspirant 150 ml - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
399
Parasoftin hydratačná maska na nohy - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
599
Parasoftin exfoliačné ponožky - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
749
- KS +
Kúpiť
Jedn. cena 7,49 / KS
Peo krém na popraskané päty 100 ml  - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
399
- KS +
Kúpiť
Jedn. cena 39,90 / LIT
Pedik balzam na stvrdnutú kožu 100 ml - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
299
Pedik krém na nohy vosk 100 ml - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
229
- KS +
Kúpiť
Jedn. cena 22,90 / LIT
Pedik zásyp na nohy 100 g - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
229
- KS +
Kúpiť
Jedn. cena 22,90 / KG
Peo sprej antiperspirant na nohy 150 ml - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
349
Peo sprej do topánok 150 ml - Sanytol dezinfekcia do obuvi 150 ml | Teta drogérie eshop
349
- KS +
Kúpiť
Jedn. cena 23,27 / LIT