Cif Premium tablety do umývačky Lemon 50 ks | Teta drogérie eshop

Cif Premium tablety do umývačky Lemon 50 ks

Kód: 247219
Tovar už nie je v ponuke
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Cif Premium All in 1 Lemon
Naša najlepšia receptúra poskytujúca vynikajúci výkon s prírodne odvodenými zložkami. Kapsula kombinuje silu gélu a prášku, čo poskytuje trojitý efekt: účinné čistenie, žiarivý lesk a sviežu vôňu.
*vs. Cif All in 1 tablety do umývačky riadu
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Cif PREMIUM All in 1 Lemon kapsuly do umývačky riadu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársky pomoc/starostlivosť. Obsahuje amyláza, 1,2-benzizotiazol-36 (2H)-ón, subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zloženie