Sanytol dezinfekcia osviežovač vzduch plochy a textil kvetinová vôňa 300 ml | Teta drogérie eshop

Sanytol dezinfekcia osviežovač vzduch plochy a textil kvetinová vôňa 300 ml

Kód: 142304
369
329
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,30LIT (Cena za 1 LIT = 10,97 €)
Cena platí do 02.05.2024
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Sanytol, expert na dezinfekciu bez chlóru, vyvinul dezinfekčný osviežovač pre perfektnú hygienu domova a príjemný pocit sviežosti. Jeho jedinečné zloženie neutralizuje pachy a zabíja 99,9% mikroorganizmov vo vzduchu, na povrchu aj textíliách. Zápach neprekrýva, ale odstraňuje jeho príčiny.
Ideálny na: Čistenie vzduchu vo veľmi navštevovaných alebo v málo vetraných miestach: tabakové pachy, zatuchlina, pachy v kuchyni, na toaletách, v skrini, v aute,... Na dezinfekciu povrchov: koberce, závesy, matrace, vankúše, autosedačky, kľučky, počítače, telefóny, nádoby na odpadky, vypínače, záchodové misy, ...
Odporučenie - ako prevencia alebo v období epidémie (chrípka, gastroenteritída, ...)
Trojitý účinok: baktericídny podľa normy 13697 (5min), fungicídny podľa normy EN 13697 (15min) a virucídny podľa normy EN 14476 (30min). Účinnosť bola overená a skontrolovaná v akreditovanom laboratóriu.
Odstraňuje okrem iného: Adenovirus typu 5, Poliovirus typu 1, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Trichophyton rubrum, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,...

Informácie o značke

Sanytol, odborník na dezinfekciu
Už viac ako 20 rokov vám SANYTOL ponúka svoj inovatívny rad výrobkov určených na hygienu domácnosti, bielizne aj rúk, aby vám pomohol udržať vašu domácnosť zdravú a čistú.
Značka SANYTOL dnes ponúka širokú paletu účinných a praktických riešení na upratovanie a dezinfekciu: od Dezinfekcie na bielizeň cez Čistič usadenín v kúpeľni, Odmasťovač kuchyne až po Dezinfekčný gél bez oplachovania. Určite nájdete výrobok zodpovedajúci vašim potrebám, najmä vtedy, keď sa rodina neustále rozrastá!

Skladovanie

Pri izbovej teplote

Dôležité upozornenie

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

NEBEZPEČENSTVO: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára TEL: 02/54774166 (24h denne). P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Nevdychujte pary. Biocídny prípravok používajte bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Nepoužívajte na iné účely, než pre ktoré je výrobok určený. Prípravok rozprašujte krátkym stlačením a celková doba rozprašovania by v miestnosti o veľkosti 10m? nemala presahovať dobu 10 sekúnd. Nestriekajte na potraviny ani na plochy, ktoré sú s nimi v kontakte. Neaplikujte priamo na osoby, rastliny ani na domáce zvieratá. Nie je potrebné oplachovať s výnimkou povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, deťmi, s domácimi zvieratami, hračkami apod. Povrchy, kde sa domáce zvieratá pohybujú, prípadne ich môžu oblizovať, je nutné produkt nechať pôsobiť 15 minút a potom opláchnuť vodou.

Reg. číslo: bio/191/D/17/CCHLP.
Zloženie