Air Wick elektrický osviežovač vzduchu strojček a náplň Jemný satén a mesačná ľalia 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick elektrický osviežovač vzduchu strojček a náplň Jemný satén a mesačná ľalia 19 ml

Kód: 253771
699
529
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 278,42 €)
Cena platí do 26.06.2024
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Predstavujeme nový elektrický difuzér s výrazne zníženou spotrebou elektrickejenergie od spoločnosti Air Wick. Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodnéesenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône.Ponorte sa do bohatej vône večerných kvetov a šťavnatého ovocias jemnými tónmi pižma.Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru. Vďaka novej technológii sa vôňa dostanedo každého kúta miestnostia vytvorí príjemné prostredie.Nový štýlový dizajn dokonaleladí s interiérom domu.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárskapomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžitevolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE SPOKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždeniepokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. POZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Akpodráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodniteobsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnýmipredpismi
Zloženie

Zloženie

Obsahuje benzyl-2-hydroxybenzoát,citrál,1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón,(+)-limonén, 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, kumarín, 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál, linalyl-acetát, 2-(3,5-dimetylhex-3-én-2-yloxy)-2-metyl-propylcyklopropán karboxylát, Citrus aurantium bergamia fruit oil, Citrus limonfruit oil, (E)-3-fenylpropenál, 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón.