Air Wick Freshmatic náplň do osviežovača vzduchu Sicílsky bergamot a pomarančový kvet 250 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick Freshmatic náplň do osviežovača vzduchu Sicílsky bergamot a pomarančový kvet 250 ml

Kód: 255585
749
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,25LIT (Cena za 1 LIT = 29,96 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Automaticky uvoľňuje dávky vône. Kontrola intenzity vďaka nastaveniu frekvencie. Vydrží až 70* dní.
*Platí, ak je výrobok používaný s novým difuzérom Air Wick (podľa obrázku v návode na použitie), a pri najnižšom nastavení frekvencie. Neutralizuje pachy.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Zloženie

Zloženie

prírodný esenciálny olej, etanol, bután, propán