Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Vôňa manga a broskýň z Maldív 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Vôňa manga a broskýň z Maldív 19 ml

Kód: 255587
549
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 288,95 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Vychutnajte si svoj tropický sen a preneste sa na ostrov s vôňou slnkom pobozkaného sladkého manga a šťavnatých šumivých broskýň. Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah /nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Zloženie

Zloženie

citronellol; alyl-3-cyklohexylpropanoát; citrál; 3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál; cineol; 2,6-dimetylhept-5-enál; (+)-limonén; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; benzyl-2-hydroxybenzoát; 2-(4-metylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-( thiophen-2-ylmetyl)acetamid.