Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Sicílsky bergamot a pomarančový kvet 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Sicílsky bergamot a pomarančový kvet 19 ml

Kód: 255588
549
389
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 204,74 €)
Cena platí do 02.05.2024
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Vychutnajte si upokojujúcu detskú vôňu jemných šťavnatých citrusov a relaxujte v ošetrujúcej vôni Colonia Nenuco.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. zneškodnite obsah /nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Zloženie

Zloženie

geranyl-acetát; geraniol; 3-(4-izobutyl-2- metylfenyl) propanál; (+)-limonén; linalool.