Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Biele kvety 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Biele kvety 19 ml

Kód: 256412
549
389
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 204,74 €)
Cena platí do 10.03.2024
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodnéesenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru. Vďaka novej technológii sa vôňa dostanedo každého kúta miestnostia vytvorí príjemné prostredie. Nový štýlový dizajn dokonale ladí s interiérom domu.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárskapomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžitevolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE SPOKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždeniepokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. POZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Akpodráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodniteobsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnýmipredpismi
Zloženie

Zloženie

Nerol; 4-terc-butylcyklohexyl-acetát; benzyl-2-hydroxybenzoát; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol; citrál;Linalool; Geraniol; limonén; Eugenol; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3- enyl)but-2-én-1-ón; piperonál; 1-(2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dién-1- yl)but-2-én-1-ón.