Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja svieži ostrov 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja svieži ostrov 19 ml

Kód: 256419
549
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 288,95 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodnéesenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru. Vďaka novej technológii sa vôňa dostanedo každého kúta miestnostia vytvorí príjemné prostredie. Nový štýlový dizajn dokonale ladí s interiérom domu.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárskapomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžitevolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE SPOKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždeniepokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. POZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Akpodráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodniteobsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnýmipredpismi
Zloženie

Zloženie

3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón,transmentón, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, cineol, euenol, 2-metylundekanál, 2,6-dimetylhept-5-enál.