Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Svieža bavlna 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Svieža bavlna 19 ml

Kód: 264926
549
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 288,95 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové vône Air Wick „Light and Fresh“ boli navrhnuté tak, aby poskytovali ľahkú a jemnú vôňu. Uvoľňujú o 30 % jemnejšiu vôňu než štandardná vôňa do elektrického osviežovača vzduchu Air Wick.Nová receptúra so zložkami prírodného pôvodu** obohatená o prírodné esenciálne oleje bola vytvorená tak, aby vám priniesla autentický zážitok z vône.Vneste do svojho domova prírodu s jemnou vôňou slnečnej rozkvitnutej lúky pohupujúce sa vo sviežom vánku.Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte si príjemnú a lákavú atmosféru.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Zloženie

Zloženie

geraniol; citrál; 3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál; 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál; (+)-limonén; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; piperonál; 7-hydroxycitronelál; nerol, metoxy-dicyklopentadién-karbaldehyd; eukalyptový olej; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.