Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Maliny a kvety citrusov 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Maliny a kvety citrusov 19 ml

Kód: 264927
479
389
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 204,74 €)
Cena platí do 02.05.2024
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové vône Air Wick „Light and Fresh“ boli navrhnuté tak, aby poskytovali ľahkú a jemnú vôňu. Uvoľňujú o 30 % jemnejšiu vôňu než štandardná vôňa do elektrického osviežovača vzduchu Air Wick.Nová receptúra so zložkami prírodného pôvodu** obohatená o prírodné esenciálne oleje bola vytvorená tak, aby vám priniesla autentický zážitok z vône.Vneste do svojho domova prírodu s jemnou vôňou slnečnej rozkvitnutej lúky pohupujúce sa vo sviežom vánku.Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte si príjemnú a lákavú atmosféru.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Zloženie

Zloženie

citral; d-limonen; 2,6-dimethylhept-5-enal; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; 2,6,10-trimethylundek-9-enal; 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.