Air Wick elektrický osviežovač vzduchu - strojček a náplň Jazmínové kvety a frézia 19 ml | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

Air Wick elektrický osviežovač vzduchu - strojček a náplň Jazmínové kvety a frézia 19 ml

Kód: 277274
699
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 367,89 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick elektrický osviežovač vzduchu - strojček a náplň. Preneste sa do pokojnej záhrady a nechajte sa zahaliť vôňou čerstvých rozkvitnutých kvetov jazmínu a frézie. Zloženie s vonnými olejmi obsahuje zložky na prírodnej báze a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Obsahuje 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál, metoxydicyklopentadién-karbaldehyd, citronellol, 2,6-dimetylhept-5-enál,alfa-izo-metyl-jonón, 3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, 2-(3,5-dimetylhex-3-én-2-yloxy)-2-metylpropylcyklopropánkarboxylát, 1-(2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dién-1-yl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zloženie

Zloženie

3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál, metoxydicyklopentadién-karbaldehyd, citronellol, 2,6-dimetylhept-5-enál, alfa-izo-metyl-jonón, 3-(4-etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, 2-(3,5-dimetylhex-3-én-2-yloxy)-2-metylpropylcyklopropánkarboxylát, 1-(2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dién-1-yl)but-2-én-1-ón.