Air Wick vonné tyčinky Jazmínové kvety a frézia 25 ml | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

Air Wick vonné tyčinky Jazmínové kvety a frézia 25 ml

Kód: 277278
749
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0250LIT (Cena za 1 LIT = 299,60 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick Vonné tyčinky. Preneste sa do pokojnej záhrady a nechajte sa zahaliť vôňou čerstvých rozkvitnutých kvetov jazmínu a frézie. Vonné tyčinky Air Wick používajú prírodné ratanové steblá na jemné uvoľňovanie nádherných vôní. Vytvorte si doma hrejivú atmosféru s vôňou vyrobenou s prírodnými esenciálnymi olejmi a elegantným dizajnom. Vydrží až 4 týždne.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Obsahuje tetrahydrolinalool, 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, linalyl-acetát, citronellol, izoeugenol, 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Dráždi pokožku. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITIA: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekárnika. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Obsahuje: 2-benzilidénheptanál, 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál, 2,6-dimetylhept-5-enál, piperonál, (+)-limonén, metyl-non-2-inoát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
Zloženie

Zloženie

2-benzilidénheptanál, 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál, 2,6-dimetylhept-5-enál, piperonál, (+)-limonén, metyl-non-2-inoát.