Bref tekutý WC blok Duo-Aktiv Northern Pine 50ml

Kód: 127629
199
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,05 LIT (Cena za 1 LIT = 39,80 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Bref Duo-Aktiv = Hygienický čistič + dlhotrvajúca svieža vôňa.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Varovanie. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje cineol, 2-metylundekanal. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zloženie

Zloženie

15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum (coumarin, limonene, linalool)