Domestos WC náhradná náplň 40 g Citrus

Kód: 165699
149
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,04 KG (Cena za 1 KG = 37,25 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

WC blok nahradná náplň. Každé spláchnutie je sprevádzané vytvorením bohatej peny, ktorá zbaví toaletu všetkých nečistôt a parfumovaný gélový prúžok zanecháva výraznú sviežu vôňu. Tretia vrstva WC bloku Domestos zabráni usadzovaniu vodného kameňa v toalete.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Domestos 3 in 1 tuhý WC blok

NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje hexyl-2-hydroxybenzoát, limonén, dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanál. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.
Zloženie

Zloženie

> 30 % aniónové povrchovo aktívne látky,5-15 % parfum,< 5 % fosfáty,Aromatické uhľovodíky,Limonene,Butylphenyl methylpropional,Citral,Alpha isomethyl ionone,Benzyl alcohol,Linalool,Geraniol,Hexyl cinnamal,Citronellol