Domestos WC Aroma 3 ks Dahlia Flower | Teta drogérie eshop
Doprava ZADARMO na všetky objednávky nad 20€ do 11.12.2022.

Domestos WC Aroma 3 ks Dahlia Flower

Kód: 248265
599
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
3 KS (Cena za 1 KS = 2,00 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Medzi čisteniami toalety chcete WC blok, ktorý aktívne zápasí so zápachmi a zaručí, že vaša toaleta vonia pekne po celý čas. Preto Domestos Aroma Lux obsahuje vysoko koncetrované aromatické oleje, ktoré pomáhajú odstraňovať zápach a uvoľňujú príjemnú arómu počas celej doby používania. vôňa Dahlia Flower & Dragonfruit
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Domestos Aroma Lux
Dahlia Flower & Dragonfruit tuhý WC blok: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje linalyl-acetát, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát, nátrium-dodecyl-sulfát.
Zloženie