Duck Active Clean WC blok Pine 2 x 38,6 g | Teta drogérie eshop

Duck Active Clean WC blok Pine 2 x 38,6 g

Kód: 248965
Tovar už nie je v ponuke
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

WC blok Duck Active Clean dokonale vyčistí vašu toaletu a spoľahlivo ju ochráni pred vodným kameňom pri každom spláchnutí. Stačí len zavesiť za okraj WC misy v mieste, kde preteká voda a blok bude pracovať za vás. WC blok Duck po každom spláchnutí vytvorí bohatú penu a prevonia celú miestnosť príjemnou vôňou. V balení sú dodávané dva WC bloky Duck Active Clean.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Noste ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Obsahuje 2-methylundecanal. Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte len na WC misy. Zneškodnite obsah/obal/držiak v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
Zloženie

Zloženie

Zloženie: < 5% amfotérne povrchovo aktívne látky; > 30% aniónové povrchovo aktívne látky; parfumy; citral, linalool, limonene