Glade Touch&Fresh náhradná náplň 2+1 Citrus 3 x 10 ml | Teta drogérie eshop

Glade Touch&Fresh náhradná náplň 2+1 Citrus 3 x 10 ml

Kód: 136120
799
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
3KS (Cena za 1 KS = 2,66 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Oživte svoju domácnosť nezameniteľnou vôňou z radu Glade. Náplň Glade Touch&Fresh je určená pre sprejový osviežovač vzduchu. Sprej vytvára vôňu a odstráni nepríjemné pachy a na dlhú dobu prevonia každú toaletu či kúpeľňu.

Informácie o značke

Glade® zahaľuje domácnosti do jemného závoja magických vôní, ktoré v podobe osviežovačov vzduchu a vonných sviečok prináša už od roku 1956. Všetky vône obsahujú esenciálne oleje, ktoré navodia láskyplnú a uvoľnenú atmosféru. Nie sú to len osviežovače vzduchu či sviečky v nádhernom balení, Glade® vyrába emócie prezlečené za vône. Stačí totiž len jeden nádych a váš domov sa premení na oázu pokoja a pohody. Nebráňte sa a jednoducho podľahnite vôňam Glade®.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC. Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Noste ochranné rukavice. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Používajte podľa návodu. Používajte len na dobre vetranom mieste. Skladujte na chladnom, suchom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zloženie

Zloženie

Obsahuje pin-2(10)-ene, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, geranyl acetate, alpha-hexylcinnamaldehyde