Air Wick elektrický osviežovač vzduchu strojček a náplň Prádlo vo vánku 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick elektrický osviežovač vzduchu strojček a náplň Prádlo vo vánku 19 ml

Kód: 252936
699
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 367,89 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Predstavujeme nový elektrický difuzér s výrazne zníženou spotrebou elektrickej energie od spoločnosti Air Wick. Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Predstavte si vôňu čerstvo vypranej bielizne, ktorá sa nesie vo vánku plnom sviežej vône jabloňového kvetu, pomarančového kvetu a mäkkej bavlny. Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru. Vďaka novej technológii sa vôňa dostane do každého kúta miestnosti a vytvorí príjemné prostredie. Nový štýlový dizajn dokonale ladí s interiérom domu.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi
Zloženie

Zloženie

Obsahuje 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, citrál, Geraniol, Citronellol, 2-metylundekanál, [3R-(3?,3a?,7?,8a?)]-1-(3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8ahexahydro-3a,7-metano-1H-azulén-5-yl)etán-1-ón, (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)but-2-én-1-ón, 2,6-dimetyl-hept-5-enál, 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1- yl)but-3-én-2-ón, trimetyl propyl cyklohexán propanol, izocyklocitrál, metoxydicyklopentadién-karbaldehyd, 3-(4- etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál.