Air Wick Freshmatic náplň do osviežovača vzduchu Broskyňa a marhuľa 250 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick Freshmatic náplň do osviežovača vzduchu Broskyňa a marhuľa 250 ml

Kód: 277275
749
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,25LIT (Cena za 1 LIT = 29,96 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick Freshmatic náplň do osviežovača vzduchu. Nabite sa energiou s vôňou zrelých, šťavnatých broskýň a marhúľ, ktorá vás príjemne naladí. Vďaka osviežovaču vzduchu Air Wick Freshmatic dosiahnete nepretržite sviežu arómu. Náplň jednoducho vložíte do osviežovača a nastavíte požadovanú úroveň intenzity. Vybrať si môžete z dávkovania po dobu 9, 18 či 36 minút. Podľa tohto určenia vám náplň vydrží až 70 dní.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Obsahuje linalool; limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiar. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Zloženie