Air Wick Active Fresh náplň na vodnej báze do automatického difuzéra Malina a Limetka 228 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick Active Fresh náplň na vodnej báze do automatického difuzéra Malina a Limetka 228 ml

Kód: 277554
999
669
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,2280LIT (Cena za 1 LIT = 29,34 €)
Cena platí do 26.06.2024
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick Active Fresh náhradná náplň do automatického difuzéra s vôňou Malina a Limetka vnesie do vášho domova príjemnú sviežosť, ktorá môže trvať až 70 dní pri nastavení najnižšej intenzity. Osviežovač je na vodnej báze a s obsahom prírodných esenciálnych olejov prevonia priestory príjemnou vôňou. Tlačidlo pre zvýšenie intenzity zaistí okamžité osvieženie priestoru. Air Wick Malina a Limetka ponúka príjemnú vôňu, ktorá je automaticky uvoľňovaná. Technológia proti zápachu účinne bojuje proti nepríjemným pachom 24/7.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Horľavá kvapalina a pary. Obsahuje 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Zloženie

Zloženie

Obsahuje1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón