Glade Automatický osviežovač vzduchu Sensual Sandalwood&Jasmine náhradná náplň 269 ml | Teta drogérie eshop

Glade Automatický osviežovač vzduchu Sensual Sandalwood&Jasmine náhradná náplň 269 ml

Kód: 110713
699
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,2690LIT (Cena za 1 LIT = 25,99 €)
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Automatický osviežovač vzduchu Glade prinesie do vášho domova príjemnú atmosféru po celé týždne! S nastaviteľnou intenzitou uvoľňovania si môžete vychutnávať dlhotrvajúcu sviežosť. Moderný dizajn osviežovača Glade je skvelým doplnkom v každej miestnosti.

Informácie o značke

Glade® zahaľuje domácnosti do jemného závoja magických vôní, ktoré v podobe osviežovačov vzduchu a vonných sviečok prináša už od roku 1956. Všetky vône obsahujú esenciálne oleje, ktoré navodia láskyplnú a uvoľnenú atmosféru. Nie sú to len osviežovače vzduchu či sviečky v nádhernom balení, Glade® vyrába emócie prezlečené za vône. Stačí totiž len jeden nádych a váš domov sa premení na oázu pokoja a pohody. Nebráňte sa a jednoducho podľahnite vôňam Glade®.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC. Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Používajte len na dobre vetranom mieste. Skladujte na chladnom, suchom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zloženie

Zloženie

Obsahuje benzyl salicylate, linalool.