Sweet Home náplň do difuzéra Lesné ovocie 250 ml | Teta drogérie eshop

Sweet Home náplň do difuzéra Lesné ovocie 250 ml

Kód: 260281
899
799
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,25LIT (Cena za 1 LIT = 31,96 €)
Cena platí do 30.06.2024
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Výnimočná kvalita vyladená pridaním esenciálnych olejov prináša až 5x viac náplne a zároveň vytvára až 80% menej odpadu. Ideálna náhrada do všetkých typov a značiek tyčinkových difuzérov.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Nebezpečné. Veľmi horľavá kvapalina a výpary. Toxické pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov. Chráňte pred zdrojmi tepla. Nefajčite. Uchovávajte nádobu dôkladne uzatvorenú. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. V prípade požiaru: Na hasenie použite hasiaci prášok alebo CO2. Zlikvidujte obsah a nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Zloženie

Zloženie

Obsahuje alergény: (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene.