Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Prádlo vo vánku 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja Prádlo vo vánku 19 ml

Kód: 256418
549
389
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 204,74 €)
Cena platí do 10.03.2024
je skladom
Preveriť dostupnosť výrobku v predajni
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Nové zloženie vonného oleja obsahuje zložky na prírodnej báze* a je obohatené o prírodnéesenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône. Prevoňajte svoj domov vôňami inšpirovanými prírodou a vytvorte hrejivú a príjemnú atmosféru. Vďaka novej technológii sa vôňa dostanedo každého kúta miestnostia vytvorí príjemné prostredie. Nový štýlový dizajn dokonale ladí s interiérom domu.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárskapomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžitevolajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE SPOKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždeniepokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. POZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používatekontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Akpodráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodniteobsah / nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnýmipredpismi
Zloženie

Zloženie

2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd, citrál, Geraniol, Citronellol, 2-metylundekanál, [3R-(3?,3a?,7?,8a?)]-1-(3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8ahexahydro-3a,7-metano-1H-azulén-5-yl)etán-1-ón, (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)but-2-én-1-ón, 2,6-dimetyl-hept-5-enál, 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1- yl)but-3-én-2-ón, trimetyl propyl cyklohexán propanol, izocyklocitrál, metoxydicyklopentadién-karbaldehyd, 3-(4- etylfenyl)-2,2-dimetylpropanál.