Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Jarný vánok a vanilka 19 ml | Teta drogérie eshop
Oslavujeme narodeniny, zľava 10% do 31.5. s kódom NAROD10

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Jarný vánok a vanilka 19 ml

Kód: 277272
549
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 288,95 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu. Obklopte sa vôňou teplého morského vánku a rajskej vanilky s drevitými tónmi, ktoré vás pohltia. Zloženie s vonnými olejmi obsahuje zložky na prírodnej báze a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie. Obsahuje 2,6-dimethyl-5-heptenal, nerol, kumarin, citral, alfa-isomethyl- jonon, eugenol, 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0] hept-3-en, piperonal, cineol, geranyl-acetát, karyofylen, 3-(p-ethylfenyl)-2,2- dimethylpropion-aldehyd.
Zloženie

Zloženie

2,6-dimethyl-5-heptenal, nerol, kumarin, citral, alfa-isomethyl- jonon, eugenol, 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0] hept-3-en, piperonal, cineol, geranyl-acetát, karyofylen, 3-(p-ethylfenyl)-2,2- dimethylpropion-aldehyd.