Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Jazmínové kvety a frézia 19 ml | Teta drogérie eshop

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu Jazmínové kvety a frézia 19 ml

Kód: 277273
549
Cena s DPH bez nákladov na prepravu
0,0190LIT (Cena za 1 LIT = 288,95 €)
je skladom
Podrobné informácie

Informácie o výrobku

Air Wick tekutá náplň do elektrického osviežovača vzduchu. Preneste sa do pokojnej záhrady a nechajte sa zahaliť vôňou čerstvých rozkvitnutých kvetov jazmínu a frézie. Zloženie s vonnými olejmi obsahuje zložky na prírodnej báze a je obohatené o prírodné esenciálne oleje, ktoré boli vytvorené tak, aby vám priniesli autentický zážitok z vône.
Bezpečnosť a balenie

Bezpečnostné varovanie

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo ošetrenie. Obsahuje 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl) propanal, metoxy dicyklopentadién karbaldehyd, citronellol, 2,6-dimetyl-5- heptenal, alfa-izo-metyl-jonon, 3-(p-etylfenyl)-2,2- dimetylpropión- aldehyd, 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1- karbaldehyd, 2-(3,5-dimethylhex-3-en- 2-yloxy)- 2-metylpropyl cyklopropánkarboxylát, 1-(2,6,6- trimetyl-1,3-cyklohexadién-1-yl)-2-butén-1-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zloženie

Zloženie

3-(4-izobutyl-2-metylfenyl) propanal, metoxy dicyklopentadién karbaldehyd, citronellol, 2,6-dimetyl-5- heptenal, alfa-izo-metyl-jonon, 3-(p-etylfenyl)-2,2- dimetylpropión- aldehyd, 2,4-dimetylcyklohex-3-en-1- karbaldehyd, 2-(3,5-dimethylhex-3-en- 2-yloxy)- 2-metylpropyl cyklopropánkarboxylát, 1-(2,6,6- trimetyl-1,3-cyklohexadién-1-yl)-2-butén-1-on.